ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و نیز تنوع در اقلیم های مختلف طیف وسیعی از میوه ها را در خود جای داده و شناختن خواص آنها چه از نظر طب سنتی و چه از نظر گردش این صنعت میتواند مصرف این نعمت الهی را در بین جامعه گسترش دهد.